Uyaqhubeka owokulwisana nomdlavuza KZN

Kwisithombe esingenhla ibamba leNhloko eMnyangweni wezeMpilo uDkt Musa Gumede,uDkt Nokwanda Zuma,uNgqongqoshe wezeMpilo KwaZulu-Natal uDkt Sbongiseni Dhlomo,uMnuz Jean-Luc Develeeschauwer kanye no Yogan Pillay oyiphoni likaMqondisi jikelele eMnyangweni wezeMpilo kuZwelonke

206

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Uyaqhubeka umkhankaso wokuphaka impi ebhekiswe kwisifo somdlavuza KwaZulu-Natal,namhlanje uMnyango wezeMpilo kuleSifundazwe unikezele ngokusemthethweni ngomshini wokuhlola uphinde welaphe isifo somdlabuza mangabe sibanjwe singakadlondlobali.

UNgqongqoshe kuloMnyango uDkt Sbongiseni ethula  lomshini esiBhedlela i-Addington Hospital eThekwiniuvumile ukuthi kona sekubeyisikhathi eside cishe esingangonyaka lesibhedlela sihluleka ukuhlinzeka ngosizo kubantu abanomdlavuza kulandela ukufa komshini obewenza lomsebenzi kuleSikhungo.”Umshini obufile kuleSibhedlela sekuphothuliwe ukulungiswa kwawo uzoqala ukusebenza ngasekupheleni kwenyanga ezayo uJulayi,lona esiwethule namhlanje sinethimba eliqeqeshiwe lochwepheshe elizowusebenzisa lomshini.” kubeka u  uNgqongqoshe uDhlomo. nophethe ngokunxusa abantu ikakhulukazi ababesifazane ukuhambela iziBhedlela zikaHulumeni ezifana ne Grey Hospital,Addington Hospital kanye ne-Inkosi Albert Luthuli Central Hospital ukuyohlola mahhala umdlavuza.

Kanti u Dokotela womdlavuza Addington Hospital uDkt Nokwanda Zuma,ukushayele ihlombe okwenziwe uMnyango wathi kusukela ngo Mhlaka 6 June 2018 bakwazile ukulapha isiguli sokuqala ngempumelelo wancoma kakhulu ithimba lochwepheshe abasebenzisana nalo ukwenza lomsebenzi wathi iphupho labo ukusiza abantu ababalelwa ku 30 ngosuku abanesifo somdlavuza,wathi banethemba lokuthi bazolwisana nalesifo kuleSifundazwe njengoba  ngasekupheleni kwenyanga u July kuzobuya omunye umshini obukade uyolungiswa.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: