Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Intsha yeqembu lezoMbusazwe i-Inkatha Freedom Party iYouth Brigade isebenzise usuku lwentsha ukuhlonipha ingqalabutho yoMholi waleliqembu umntwana waKwaPhindangene osehole leliqembu iminyakanyaka selokhu lasungulwa,uSihlalo we IFP Youth Brigade kuZwelonke uMkhuleko Hlengwa udlulisele isotifiketi sokuhlonipha umntwana Mangosuthu Buthelezi egameni lentsha yeqembu emcimbini obuseNkundleni yezemidlalo iCurries Fountain ngempelasonto,”ngenxa yamava neziyalo umntwana asikhulise ngazo nangendlela azinikele ngayo ukulwela iNkululeko yalelizwe nokuhola iqembu lethu ngobuqotho njengentsha sibone kungcono sibonge koka Phindangene esadlanhlamvana futhi sizibophezele ekuhambeni ezinyathelweni zakhe kwezoMbusazwe” kusho uHlengwa,kanti umntwana Mangosuthu Buthelezi,ubonge kakhulu lesenzo sentsha wabe esekhala kakhulu ngoHulumeni ongalaleli izimfuno zabantu abasha wathi kumele abantu abasha bacijwe kakhulu kwezemfundo ukuze bezokwazi ukuzimela futhi bakwazi nokuba abaHoli bakusasa balelizwe likaPhunga noMageba.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: