Kuzothuthukiswa ingqalasizinda yamanzi eBuhlebezwe

167

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

UGCINE ufinyelele emaphethelweni umbhikisho womphakathi wasendaweni yaseMazabekweni kanye naKwanokweja ngaphansi kukaMasipala uBuhlebezwe.Umphakathi wakule ndawo ungenele umbhikisho emasontweni amabili edlule uthi ufuna ukuhlinzekwa ngamanzi ahlanzekile lokhu okuholelele ekuphazamisekeni kohlelo lokusabalalisa amanzi kule ndawo.

Umbikisho wezakhamizi kule ndawo uphoqe ukuthi kugcine kungenelela uMnyango wezokuBusa nokuBambisana nezindaba zoMdabu esifundazwe oholwa uNgqongqoshe Nomsa Dube –Ncube.Ukungenelela kukaNgqongqoshe ahlangane nezakhamizi,ikona okubhule umlilo wolaka lomphakathi obuvutha ungabaselwe ngodaba lwamanzi angahlanzekile lokhu obekuphazamisa zonke izinhlelo zentuthuko  kule ndawo.

UNgqongqoshe utshele umphakathi ukuthi banohlelo oluzobiza u-40million lokwakha ingqalasizinda ezohlinzeka ngamanzi kuzozonke izindawo ezithintekile okumanje basezinhlelweni zokuqoka uSonkontileka okunguyena ozokwenza lo msebenzi.’’Njengohulumeni wesifundazwe sizibeka phambili izidingo zomphakathi sinalo uhlelo lokufakwa kwamanzi kule ndawo kodwa njengamanje sisazama ukuthola uSonkontileka ozokwenza lo msebenzi lokho akusho ukuthi anizohlala ningenawo amanzi ngoba kunamathangi  esizowafaka okuyiwo azohlinzeka ngamanzi kuwona wonke umuntu kuze kube kuyaphothulwa ukwakhiwa kwale ngqalasizinda yamanzi.Esingakufuni ukuthi nizimbandakanye nezenzo zodlame makukhona enikudingayo futhi asihambisani nodlame kulesi fundazwe ukuphazanyiswa kokusebenza  kwezinhlelo zomphakathi njengezikole ngeke sikuvumele’’kubeka uNgqongqoshe,nothembise lomphakathi ukuthi uzobuya ezobheka ukusebenza kwalama thangi esikhashana okuyiwona azohlinzeka ngamanzi okwamanje.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: