Kugqugquzelwe intsha kwezemidlalo

923

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Ibandla iDUBE VILLAGE BAPTIST CHURCH ligubhe usuku lwabantu abasha ngezemidlalo ngenhloso yokuqhakambisa iqhaza elibanjwa amabandla ekubumbeni umphakathi ophilile.

Okhulumela ibandla uMfu. Sipho Shezi uthi ibandla alihlukile emphakathini, ukubaluleka kuka June 16 emphakathini waseNingizimu Afrika njengosuku lokugubha izimpilo zabantu abasha bango 1976 abalwela amalungelo ezemfundo akulivaleli ngaphandle ibandla, njengoba nalo lidlala enkulu indima ekukhulekeleni umbuso wasemhlabeni okunguhulumeni kanye nabaholi abaqokwe umphakathi ukuthi bahole izwe. Ibandla liqale ukuba nomgubho kaJune 16 ngonyaka odlule 2017 kanti lolusuku lusetshenziselwa imidlalo enhlobonhlobo okuyibhola lezinyawo, aerobics, netball kanye nokugijima. Ukubaluleka kokuzivocavoca kanye nokunakekelwa komzimba enye yezinto ezigqugquzelwa ibandla ngalolusuku. Onqobe ekugijimeni esgabeni sabesilisa ibanga 5km umnu. Thulani Mathenjwa uthi nakuba bekuwumqansa ukuqeda lelibanga ukwazile ngoba emqondweni wakhe uzitshelile ukuthi uma kunyukela kusuke kusazokwehlela ngoba nasempilweni kunjalo. Esigabeni sabesifazane kunqobe uNkk Lungile Msomi noqinisekisile ukuthi ukubekezela kuzala impumelelo. Kwabasha besizane kunqobe uNksz Cebisile Mngwenyama kwathi kwabesilisa abangaphansi kuka 16 kwanqoba uProffesor Shezi.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: