UNgqongqoshe uDhlomo uhambele umndeni wakaGumede ukuyobhonga emswanini.

127

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

IKHANSELA le-African National Congress KwaXimba ngaphansi kukaMasipala weTheku uMnuz Musa Mkhize,usola iPolitiki ekubulaweni kobengumsebenzi waseMtholampilo uMsunduzi Clinic eHhovisini lokuqoqa imininingwane endaweni yaKwaXimba,u Nksz Cacisile Gumede udutshulwe wabulawa ngoMgqibelo kusihlwa ilowo abemqashile ukuthi amakhele indlu kubo obengowokufika kuleli uMnuz Sdu Sitole okuthe ngokuhamba kwesikhathi watholakala ezidubulile endaweni yase Mlaza.Namhla uNgqongqoshe wezeMpilo u Sbongiseni Dhlomo ehambisana neKhansela lakulendawo kanye naBasebenzi bakuloMtholampilo,bahlanganise amehlo noMndeni osemanzini ukuyobhongemswaneni.
UDhlomo uthi kuyichilo ukuthi kusenabantu besilisa abanobulwane ngalendlela yokuhlukumeza nokubulala abeSifazane wathi bafe olwembiza ngoba uMufi ubephinde abe yisishoshovu seqembu le ANC kulendawo,kanti iKhansela lendawo uMnuz Mkhize uthi likhulu iqhaza ebelibanjwe uMufi eMndenini wakhe ubefana neNdoda indlela abewunakekela ngawo uMndeni wakhe”ngiyayichitha yonke imibiko yokuthi uCacisile ubulawele imali ngoba ubesemnikile imali u Sitole kodwa wamdubula maqede wamshaya ngayo ebusweni yonke leyomali yasala phezukwesidumbu leyomali,aMaphoyisa akenze uphenyo lwawo ukuze kunqandwe lomkhuba wokusocongwa kosoPolitiki kulesifundazwe kumanje kukhona abalala obenyoni kulendawo ngemva kwalesigameko ngoba lomntu sinezinsolo eziqinile zokuthi ubethunyiwe kunanemiyalezo ekumakhalekhukhwini wakhe ungizwa ngisho kanje”kuphetha u Mkhize,uMufi uzobekwa endlini yakhe yokugcina ngeSonto.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: