Uzohambela Phoenix, KwaMashu,Ntuzuma,Nanda uMeya weTheku

Cllr Zandile Gumede

178

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

KULINDELEKE ukuthi namhlanje umeya weTheku ucllr Zandile Gumede,undunankulu wesiufndazwe uMnuz. Willies Mchunu,ungqongqoshe wezokuThuthukisa kwezoMnotho,ezokuVakasha kanye nezeMvelo uMnuz. Sihle Zikalala bazohambela endaweni Phoenix,Inanda,Ntuzuma naKwaMashu ukuzodlulisela izincwadi zokudayisa ngokusemthethweni ezingama-391 kosomabhizinisi abancane ababefake izicelo zokudayisa ngokusemthethweni.

Oyiskhulu esiphezulu osabambile emnyangweni wezokuxhumana uMnuz. Mandla Nsele uthi ngaloluhlelo bahlose ngalo  ukuxazulula izinselelo zezomnotho ezibhekene nosomabhizinisi basemalokishini kanye nokugwema ukusatshiswa okubhekiswe kubanikazi bezipaza abaqhamuka emazweni angaphandle.UNsele uqhuba ngokuthi loluhlelo luzophinde luqinisekise ukuthi zonke izitolo ezingaphansi kwe-PINK zisebenza ngokusemthethweni ngale kokubheka ukuthi esomuntu wendawo noma wokufika.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: