Badube umhlangano osomabhizinisi baKwaMashu

165

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

UNDUNANKULU weSifundazwe saKwaZulu-Natal uMhlonishwa Willies Mchunu uyalele amaPhoyisa ukuthi aqinise ezokuphepha eLokishini laKwaMashu kulandela ukuthi osoMabhizinisi abancane bevuke umbhejazane baduba ukwamukela izimvume zokuHweba kulendawo.Osukwini lwayizolo uMasipala weTheku ngokubambisana noMnyango wezokuThuthukiswa koMnotho kanye neHhobisi likaNdunankulu bebehlele umcimbi wokunikezela ngezimvume zokuHweba ngokusemthethweni koSomabhizinisi ezibalelwa ku-391 kulabo abafake izicelo zalezimvume.
Kusukela ekuseni oSomabhizinisi bakuleli babhikishe ngaphandle kwesango laseHholo lakwa-L KwaMashu lapho bekumele kusingathwe khona lomcimbi bethi uHulumeni uhlele ukunikeza nabokufika izimvume okuyinto abathi ayixoxwanga nabo”into esingahambisani nayo ileyokuthi uMnyango wezaseKhaya udonsa izinyawo ukuhlangana nathi ukuze kuqinisekiswe ukuthi abokufika banazo yini izimvume zokuba kuleli,lokhu sekuthukuthelise kakhulu abantu abasafuni nakubabonake kulendawo okungaholela ekutheni kubenodlame olungalawuleki kulendawo”kubeka uMnuz Mandla Sbaya obemele iNhlangano yoSomabhizinisi i-North Region Business Association.
UNdunankulu uMchunu uthe njengoba sekubhutshe lomcimbi uzoqoqa bonke abathintekayo babe nomhlanga ngoMsombuluko khona Kwamashu wayalela amaPhoyisa ukuqinisa ezokuphepha kulendawo ukuze kungahlaselwa abokufika kushiswe aMabhizinisi abo.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: