Ziphiwe izipho izaguga eNquthu

umeya nabanye abaholi boMkhandlu

99

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

umkhandlu waseNquthu oholwa uSodolobha SM Kunene kanye namakhansela bebe hambele ogogo abahlanu (5) abaneminyaka engaphezu kuka 100 bakwa ward10,11,12 and 14 ukuyobabona ubaphathele nezipho , ogogo bebejabule kakhulu besina khona behleliphansi, bekujabulisa kakhulu ukubona izintombi ezindala zijabule ngaloluhlobo yize ezinye zazo zingasaboni kahle emehlweni kodwa bezizwa ukuthi umkhandlu uziphatheleni , ebezikujabulela kakhulu bekungezimnandi

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: