Bazohlinzekwa ngemishini abadobi eBay

MEC Themba Mthembu

112

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

UMNYANGO wezoLimo nokuThuthukiswa kwezindawo ezizemakhaya esifundazweni saKwaZulu-Natali namhlanje uzonikela ngemishini yokudoba kumalungu omphakathi wakaSokhulu eduze naseRichard’s Bay.

Ungqongqoshe walo mnyango uMnuz. Themba Mthembu uthi unethemba lokuthi lemishini izosiza kakhulu ekuqedeni ubuphofu kule ndawo futhi isize kakhulu nabaDobi bakulendawo.

“Sinethemba elikhulu lokuthi lolusizo lwemishini luzosiza kakhulu umphakathi wakulendawo uthole nendlela encono yokuziphilisa.”

 

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: