Umasipala iNdwedwe nendlela entsha yokuxhumana nomphakathi

165

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

UMasipala iNdwedwe Local Municipality ufisa ukwandisa imigudu yokuxhumana nomphakathi ukuze kube lula ukuthi izincomo, imibuzo, izikhalo nezicelo zifinyelele kwabaqondene nazo.
Ngaleyo ndlela iMeya yoMkhandlu uCllr Chili ufisa ukukhuthaza ukuthi abafisa ukuxhumana noMkhandlu basebenzise lezi zindlela zokuxhumana nge-email:
mayor@ndwedwe.gov.za noma uthumele ku: mm@ndwedwe.gov.za
Ungasithumelela futhi umyalezo nge-inbox (messenger) khona la kwiFacebook account noma uye ekhasini loMkhandlu (Ndwedwe Local Municipality) ufike uciphize u-LIKE bese ungena ebhokisini ushiye umyalezo.
Sicela ungabingeleli bese ulinda impendulo, bingelela bese uhlala odabeni ukuze kusheshe. Ushiye nemininingwane yakho uma kudingeka.
Sesikhona naku-Instagram: ndwedwe_local_municipality. Sizomemezela uma sesikhoba kuTwitter kanti namavideo emicimbi sizowafaka kuYouTube maduze nje.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: