Uhambele kawadi-3 uMeya waseNquthu

Iziphathimandla zikamasipala waseNquthu

161

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

uMkhandlu waseNquthu oholwa uSodolobha uKhansela SM Kunene kanye namakhansela ubuvakashele eward 03 Savuye uyonikezela ngomgwaqo uSavuye Phase 02 kuzokhumbuleka ukuthi ngo September 15, 2017 uSodolobha kanye namakhansela babeyonikezela ngoPhase 1 wawo lomgwaqo . baphinde izolo bahambela ihholo lakwaNgedla lapho nalo bebeyolidlulisela emphakathini , kube enkulu injabulo kulemiphakathi kuzozombili lezindawo uSodolobha ubephathele imizi engamashumi amabili okokuxosha ikati eziko.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: