Monthly Archives

June 2019

Iza eKZN inkomfa yezamanzi

I Water Institute of Southern Africa’s (WISA) Young Water Professionals (YWP-ZA) Empowerment Platform, ihlangene no Umgeni Water, ksasa bazoba nesithangami nabezindaba eDurban ICC ngenhloso yokuzocacisa kabanzi ngamalungiselelo