Uzohambela ePhoenix ungqongqoshe

140

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

MEC Education Kwazi Mshengu-

By:Mandisa Magubane

Ungqongqoshe wezemfundo waKwaZulu-Natal uMnuz Kwazi Mshengu namhlanje uzokuvakashela izikole zasePhoenix emva kokuvela kwezinqinaba ezibhekene nezikole eziwu-12 zakulendawo.
Lezinqinaba zibikwe ngamalungu omkhandlu wabafundi zibala ukukwabaniswa kwemisebenzi ekhangisiwe, ubuholi besikole, ukusetshenziswa kwezidakamizwa nendlela entulayo yokuphathwa kwezikole.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: