Iza eKZN inkomfa yezamanzi

120

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

I Water Institute of Southern Africa’s (WISA) Young Water Professionals (YWP-ZA) Empowerment Platform, ihlangene no Umgeni Water, ksasa bazoba  nesithangami nabezindaba eDurban ICC ngenhloso yokuzocacisa kabanzi ngamalungiselelo enkomfa iBiennial Conference ezobe ibanjwe okwesithupha.

Le nkomfa enesiqubulo esithi “My Water, My Business” izobe ibanjwe okokuqala esifundazweni saKwa Zulu-Natali phakathi komhlaka 20-23 Okthoba 2019 e Durban International Convention Centre. Inhloso ngqangi yale nkomfa ukucija ngamakhono abantu abasha abasemkhakheni wezamanzi, ukugqugquzela ukuba yingxenye kwabantu abasha ezinkulumweni ezakhayo ezizoveza izixazululo emkhakheni wamanzi nokuthuthwa kwendle okhungethwe yizinkinga kuzwelonke. Ngaphezu kwalokho, le nkomfa izohlinzeka inkundla kosomabhizinisi bezamanzi abancane ukuba bethule amathuba wamabhizinisi amasha kanye nemibono yabo ngokuphathwa komkhakha wezamanzi.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: