Monthly Archives

July 2019

U Sisulu uzohambela e Cornubia ksasa

SIBULELO DLAMINIUNgqongqoshe uLindiwe Sisulu uhambele isifundazwe saKwa Zulu-Natali izinsuku ezimbili ukuzohlangana nezinhlaka ezithintekayo. UNgqongqoshe obhekele umnyango wezokuHlaliswa kwabantu, amanzi kanye nokuthuthwa kwendle u

Kuqalile ukuqoqwa kuka doti eMlazi

SIBULELO DLAMINI UMasipala waseThekwini uqale uhlelo lokuthuthwa kuka doti eMlazi. Abalelwa ku 21 amaloli ajutshwe ukuba ahambele izindawo zase Mlazi kusuka mhlaka 1 Julayi. Lolu hlelo luza ngemuva kwemizamo eminingi yobuholi