Monthly Archives

March 2020

ELAMAKHOLWA ITHI IPHASIKA LIKHONA

IQEMBU lezepolitiki lamakholwa i-African Christian Democratic Party (ACDP) esifundazweni iKwaZulu Natal eliholwa uMbhishobhi Eric Manqele lithi liyameseka umengameli wezwe uCyril Ramaphosa ngenkulumo yakhe mayelana nobhubha lwegciwane

KUHLOMULE INTSHA KWEZOBUCHWEPHESHE

Kuvulwe ngokusemthethweni isikhungo esizosiza abantu abasha kwezobuchwepheshe besimanje eMkhumbane eCato Manor. Lokhu kuvulwa kwalesi sikhungo kuthathe izinsuku ezimbili okuyilapho kuvuleleke khona abantu abasha ukuba baveze konke