Monthly Archives

April 2020

KUGQUGQUZELWE UKUHLANZWA AMARENKI EMANDENI

Intatheli yephephandaba UMasipala wase Mandeni ngokubambisana nenhlangano yama tekisi i-SANTACO baqhube umkhankaso wokuhlaza amatekisi Kanye nama rank asenkabeni yedolobha lase Mandeni mhlaka 27 April 2020. Lomkhankaso uyingxenye

USIZI LWENDLU KOWASE-MLALAZI

Thabani Maphumulo OWESIFAZANE waseMvutshini ngaphansi kwamasipala uMlalazi kuWard 16 enyakatho nesifundazwe iKwaZulu Natal uZama Mthethwa ukhala ngesimo abahlala ngaphansi kwaso njengoba behlala beyisihlanu kwindlu engekho esimeni

UDINGA UXHASO OWASEMLALAZI OZOYA EBRAZIL

Thabani Maphumulo INSIZWA eseyincane edlala umkhalambazo yaseZiqwaqweni eShowe ngaphansi kwamasipala uMlalazi kuWard 10 enyakatho nesifundazwe iKwaZulu Natal uSiphamandla Mpungose (21) uthi ufisa ukuthola usizo kuhambo lwakhe olubheke