KUBONGWE UMPHAKATHI WASE MZIMKHULU NGOHLELO LE COVID-19

168

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Intatheli yephaphandaba

Ngokwemibiko esiyinikwa uMnyango wezeMpilo, kubukeka lusahamba ngendlela uhlelo lokuhlolelwa iCOVID19 emakhaya. Sifisa ukubonga sincuncuze, kumphakathi waseMzimkhulu ekwesekeni uMnyango wezeMpilo ngokuthi wamukele abasebenzi bezeMpilo abajutshwe ekutheni benze uhlelo lokuhlolelwa iCOVID19.

Siyaqonda ukuthi kuningi ukwesaba nezinto ezishiwoyo ezidalwa ukungaqondi kahle, laba basebenzi benza umsebenzi oncomekayo ekuchazeni lapho kunokudideka okukhona. Kwabanye abantu, kwakungathi uMongameli weZwe ukhuluma amampunge uma eqinisekisa ukuthi kuzoqashwa abantu abazoya kumuzi nomuzi nasemakhaya imbala.

Kungenzeka ukuthi njengomphakathi kukhona izingqinamba enibhekene nazo kodwa indlela enibonakalise ukubambisana ngayo kuloluhlelo luyancomeka, ningayeki.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: