UNCOME ITHEKU NGOKUQOQWA KUKADOTI

346

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Nokulunga Majola

“Selokhu ngahlala kulendawo angikaze ngibe nenkinga yokungaqoqelwa udoti,” kusho uNksz Thembeka Ngcobo. 

Lentokazi ehlala eNtuzuma esigcemeni sakwa H incoma uMasipala weTheku ngokuqoqwa kukadoti kulendawo masonto onke. 

UNksz Ngcobo uthi uke ezwe abantu bakwezinye izindawo bekhala ngokuthi kwesinye isikhathi baye bangaqoqelwa udoli amasonto elandelana kodwa bona abakaze babe nayo leyonkinga. 

“Selokhu kwaqala uthaqa ngisho nangaphambi kokuba kube khona uthaqa ezweni thina la endaweni yangakithi siyalandelwa njalo ngolwezine udoti. Kuyajabulisa lokhu ngoba kuthiwa kumele sigcine izindawo esihlala kuzo zihlanzekile, manje kuba nzima ukuthi sikwenze lokho uma kuzoba nodoti omningi ngoba udala izinambuzane kanti nezinja ziyathanda ukuchitha imigqomo kwenze igceke lingabukeki,” kusho uNksz Ngcobo. 

Uncome umasipala weTheku ngokugcina isithembiso sokuletha izidingo kubantu izwe libhekene nokubhebhetheka kwegciwane lecorona. “Thina bantu siyathanda ukuhlala sigxeka ngasosonke isikhathi kanti kokunye kumele sincome uma kukhona okuhle okwenzekayo,” kuqhuba uNksz Ngcobo. 

Uphinde waxwayisa labo abalokhu begcaluza emigwaqweni nabalahla udoti noma ikuphi ukuthi bangakwenzi lokho ngoba akulungile futhi kulimaza imvelo. 

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: