UBAMBISWANO KOSOMATEKISI NE-COVID19 LOCAL COMMAND COUNCIL YASENDWEDWE

635

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

ICOVID-19 Local Command Council yaseNdwedwe inikele ngezibheqezana zokunamathisela ezimotweni nasematekisini ko-taxi associations baseNdwedwe njengophawu lokubambisana emkhankasweni wokulwa nomkhuhlane iCovid-19 odume ngeleCoronavirus.
Bebekade beqale emhlanganweni we-Command Council ohlala njalo ngoMsombuluko kwaMasipala la kusuke kubhekwa khona amaqhinga okunqanda umkhuhlane. KwiCommand Council kuhlala amaLunga esiGungu esiPhezulu kuMasipala kuhlanganisa noMeya noSomlomo, aMakhosi, kube abaqondisi beminyango yakamasipala nezimenenja, yiminyango kaHulumeni iholwa owakwaHealth, abamabhizinisi no-civil society.


Nabo osomatekisi babezicelele bona komunye umhlangano ukuthi bafisa ukwelekelela emkhankasweni wokuqwashisa umphakathi ngobubi balo mkhuhlane, yase iCommand Council ihlela lezibheqezena ezaziwa ngama-magnetic car stickers ebiyowethula kwabamatekisi namuhla eNdwedwe taxi rank.


“Siyajabula ukubona wonke amaroleplayers esondela ebambisana nathi kulempi yeCovid-19 ngoba lempi ekawonke-wonke. Abamatekisi selokhu kwabheduka lomkhuhlane kwaqalwa iLocal Command Council bayahlala emihlanganweni bagalele nabo siphane amaqhinga, basho nezinkinga ababhekana nazo emsebenzini wabo, sicebisane. Nabanye o-association bakithi esingakakwazi ukubamema kahle asibalahlile, maduze nje sizohlala sonke njengezingane zandawonye ezixakeke ngokufanayo, sifune izisombululo ndawonye,” kusho iMeya uCllr Nkosinathi Chili.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: