Buzodayiswa utshwala esigabeni sesithathu

184

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

uDkt Nkosazana Dlamini-Zuma, baphinde babanenkinga nokudayiswa kukagwayi kungcine ekugcizeleleni ukuthi ungadayiswa ugwayi nasesigabeni sesithathu esiqala ngo Juni.

Utshwala bona uthe buzodayiswa kodwa bungaphuzelwa ezindaweni obudayiselwa kuzo.

Buzodayiswa ngoMsombuluko kuya kuLwesine, kusukela ngo-9 ekuseni kuya ku-5 ntambama.

Ukuhambela ezinye izifundazwe uthe kuvaliwe ngaphandle kokuthi umuntu abe nemvume, njengokuthi kukhona oshonile nobufakazi obuzocacisa lokho.

Uthe kuzoba khona ukuhamba phakathi kwezifundazwe kothisha nabafundi kuphela njengoba kuzovulwa izikole, nalapho uthe konke lokho kuzolawulwa yizimvume.

Izindawo okudlange kuzo leli gciwane ezingamadolobha amakhulu uthe zizobhekwa ngeso lokhozi.

Ukugcinwa kwenhlanzeko yokulandela imithetho yeCovid-19 uthe kusabalulekile njengokugeza izandla, ukusebenzisa izifonyo nokusebenzisa isibulali magciwane, nokushiya ibanga elanele.

Kuzovulwa nezemidlalo ezingahambisani nokuthintana kwabantu kuphela.

Izindawo zokudla uthe zizoqhubeka nokuvalwa, ezindawo ezingamashibhi nazo zizobe zivaliwe. 

Ukudla kuzotholakala kuphela ngokuthi abantu bafake ama oda ukuze balethelwe lapho behlala khona, noma bazilandele bona lapho kudayiswa khona.

Uthe abantu ngeke bavunyelwe ukuhlala badlele ezindaweni ezidayisa ukudla.

Amahhotela nezindawo ezisetshenziselwa ukulala nazo zizovalwa, ngaphandle kwalezo ezizosetshenziselwa iCovid-19.

Mayelana nabamabandla, ugcizelele ukuthi nabo bazovumeleka ukukhonza emasontweni kodwa kube nabantu abangevile ku-50.

“Abamasonto babalulekile ngoba baneqhaza lokweluleka ngokomqondo abantu abasuleleke ngaleli gciwane ngoba abanye babo abanawo amandla okuya ezindaweni ezikhokhisa imali,” kusho uDkt Dlamini Zuma.

Uthe amachweba azovalwa ngaphandle uma kunesidingo sokuthi kube nokusetshenziswa kwawo okuhambisana nemvume.

Mayelana nezindiza, uthe nazo zizosebenza ngokwesidingo uma kukhona abakuleli abafuna ukuza ekhaya, nabakwamanye amazwe abafuna ukubuyela emakubo.

“Abantu abaneminyaka engu-60 nangaphezulu nalabo abanezifo ezithile, bayakhuthazwa ukuthi basebenzele ekhaya,” kusho yena.

Uthe lokhu kudalwa wukuthi iCovid-19 igadla kakhulu kubona.

Mayelana nezinkampani, uthe kuzomele zibe nohlelo lokusebenza oluzobhekana ne-Covid-19 ngoba uma lokho kungenzeki, kungenzeka zivalwe.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: