ITheku seluwukhiphile uhlahlo mali lalonyaka

IMEYA yoMkhandlu we Theku Mxolisi Kaunda yethule Isabelo-mali sikamasipala sika R49 billion sonyaka wezimali ka -2020/21
176

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Ethula isabelo sonyaka, uKaunda uthe lesabelo sethulwe ngesikhathi esinzima lapho izwe libhekene nobhubhane lweCorona.
Uthe umkhandlu wenza konke okusemandleni ukuzama ukukhulisa umnotho ngalesi sikhathi esinzima.
“Njengohulumeni onakekelayo senza konke okusemandleni ethu ukuthi nangalesi sikhathi esinzima senze isiqiniseko sokuthi abantu abathwali kanzima kakhulu ngokuhlinzeka izinsiza ezibizayo,” kusho uKaunda.

Uthe yonke intengo yehlisiwe ukuze kulekelelwe abantu.

Sihlahlwe kanje isabelo-mali saseThekwini

Imali yokuqhuba izinhlelo R44.1 billion.

* Eyamanzi R9.9 billion

* Ukuqoqwa kukadoti R2.5 billion

* Ukuthuthwa kwendle R2.4 billion

* Ugesi R15.6 billion

* Ezobunjiniyela R2.5 billion

* Ezezimo eziphuthumayo R4.5 billion

* Ezezindlu R1 billion

* Ukuthuthukiswa kwengqalasizinda yamanzi R381 million

* Ukuthuthukiswa kwemigwaqo R468 million

* Ukuthuthukiswa kwengqalasizinda yezokuthuthwa komphakathi R675 million

* Ingqalasizinda kagesi R464 million

* Ezokuthuthukiswa koMnotho R325 million

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: