UMASIPALA UCHONYWE UPHAPHE LWEGWALAGWALA NGE COVID-19

193

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

NJENGOBA umhlaba wonke ubambene nengwadla yokuqubuka nokubhebhetheka kwegciwane iCovid-19, umkhandlu weTheku usuthole ukunconywa wuphiko lwenhlangano iWorld Banks olubizwa ngeCompetitive Cities Programme njengelinye lamadolobha ahamba phambili ngendlela elisingathe ngayo izindaba zomnotho ngesikhathi salolu obhubhane. 

Engxenyeni yochungechunge lwemihlangano yale nhlangano ehlahlwe ngokuthi “Ingabe amadolobha awuxhasa kanjani umnotho wawo ngesikhathi seCovid-19 nokuthi singafundani kuyo” ebibanjwe muva nje, iTheku linconywe kakhulu ngokusebenza ngokushesha ukuzama ukutholela amabhizinisi uxhaso noma ukuvuselela ubudlelwane obuhle nabezimboni zomnotho ezizimele ukuze kuhlangatshezwane nomonakalo owenziwe ukuqubuka kweCovid-19 kwezomnotho. 

Oyisekela lenhloko emnyangweni wezokuthuthukiswa komnotho i-Economic Development Unit uDkt Ajiv Maharaj ophinde asingathe lolu hlelo lweCompetitive Cities Programme kuleli, wethule inkulumo kwinkomfa efake phakathi iTheku njengelinye lamadolobha ahamba phambili ezweni kanye , namanye amakhulu ekubalwa kuwo iLondon, Milan, ekungafundwa lukhulu kuwona mayelana nendlela enza ngayo. 

“Abayingxenye yalenkomfa bacobelelana ngolwazi, ngalokhu basiza amadolobha athole izindlela azobhekana ngayo nalolu bhubhane. Inhlangano iWorld Bank ezweni lase-India ikhombise intshisekelo ekufundeni ukuthi ibhekana kanjani nezinselelo ezinhlakeni zosomabhizinisi abazimele,” kusho uMaharaj. 

Ekhuluma emhlanganeni i-Economic Support Session, uDmitry Sivaev, oyisazi sokuthuthukiswa kwamadolobha kwinhlangano iWorld bank uthe iTheku likhombise ukubaluleka kokusebenzisana nokubambisana nezimboni ezizimele. 

“Esikhathini salolu bhubhane bakwazile ukusebenzisa ngokugcwele izinsiza ezivele zikhona nobudlelwane ukuze baqoqe ulwazi, babheke bahlonze umonakalo owenziwe ilolu bhubhane baphinde bahambise usizo lapho ludingeka khona ukuze kuthuthukiswe umnotho wedolobha nokuthi ubuyiselwe esimeni esikahle ngokushesha,” said Sivaev. 

Phakathi kwezimpendulo ezathintwa kwaba ngukuqhubela ukuthuthukiswa nokukhuliswa komnotho eThekwini (Economic Development and Growth in EThekwini) ukuze kulandelelwe umthelela wobhubhane, kuhanjelwe phambili kuphinde kusetshenziswane nophiko iDurban Chamber of Commerce ukuhlonza ngokushesha isimo esiqhubeka emabhizinisini wonke ngezigaba zawo. 

Izimpendulo ezidingweni zokuqhuba ibhizinisi okubalwa phakathi ukuthelelwa kwezinsiza nokuphasiswa kwemisebenzi yezinhlelo zezakhiwo, isidingo somthombo othembekile wolwazi and nomqhubeli noma umgqugquzeli woxhaso lwezimali kuzwelonke nasezimbonini ezizimele zathintwa. 

Lolu hlelo lweCompetitive Cities Programme lusebenzisana nenqwaba yamadolobha emhlabeni wonke jikelele ekwakheni nasekucobelelaneni ngemisebenzi emihle emazweni wonke, ukuze amadolobha anyuse amasokisi ekuqhudelaneni nasekuvuleni amathuba emisebenzi ngokugcizelela ukusebenzisana njengendlela yokukhulisa umnotho. 

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: