UMkhandlu wakwaMaphumulo uhlangene nesiShayamthetho

128

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

uMeya womkhandlu kwaMaphumulo  ukhansela Zibuyisile Khuzwayo -Dlamini bahlengene nesiShayayamthetho basaqhubeka nemikhankaso yokuhlola izikole ngaphansi kwe Lembe .

Baqikekela ukuthi izingane zivikelekile kulolubhubhane , baphinde baqinisekise inhlanzeko ukugezwa kwezandla , ukufakakwa kwezimfonyo  kanye nokwazi ukuqhelelalana.

Ukuhambela ezokwengamela izikole zesiShayamthetho  kugxile emnyangweni weZemfundo ukwethula isimo semibiko yokulungela ukungxila kulezi  zindawo:

 • Ukufundisa nokufunda imiyalo ye -covid-19
 • Ingqalasizinda yezikole 
 • Ikilasi ukunakwa komphakathi
 • IPPE’s yabafundi nothisha 
 • Izikhungo zokuhlanza
 • Izindawo zokubamba izandla /ukuphakelwa kwamanzi
 • Ikhishi NSP 
 • Uthango 
 • Ukungena nokuphuma ngamaphuzu
 • Amakamelo okuhlukaniswa nawo
 • Inqubo yokuhlola 

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: