Sezivuliwe izikhungo zentela eMhlathuze

107

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Izikhungo zokukhokha intela zeDolobha laseMhlathuze manje sezivulelekile kumalungu omphakathi. Isikhungo saseRichards Bay Civic Centres, eMpangeni Civic Center nezinye izikhungo zesathalayithiezisezindleleni zokugcina amanzi nasemalokishini sezibuyele ekusebenzeni ngokugcwele. Umphakathi uyanxuswa  uma banemibuzo ehlobene namanani, izicelo zezitatimende, izinkokhelo kanye nokunye. Umasipala unxuse amalunga ophakathi ukuthi  angavakashela izikhungo bazoqapha ukuphepha njengomsebenziwabo. Izinyathelo zokuqinisekisa ukuphepha ekuqhekekeni kwe-COVID-19 zisendaweni efana nokulondolozwa kweSocial Distancing, isibulali mangcewanezesandla, izibuko ze-perspex nezibonakaliso zolwazi konke kusendaweni. Amalungu omphakathi ayanxuswa ukuthi alandele imithetho efana nokugqokwa ngokuphoqelelwa komamaski obuso, lapho evakashele izindawo zamahhovisi.

IDolobha selibuye landisa izindlela zokuthola izinsiza zikamasipala online kanye nemibuzo ngocingo kanye nabezindaba kwezenhlalo. Amakhasimende kanye namalungu omphakathi bayakhuthazeka ukuthi bahlole lezi zindlela njengoba kuhloswe ngazo ukwengeza imigqa emide engadalwa yimithetho yokulethwa komphakathi. Umkhandlu  ukungcizelele ukuthi amakhasimende angahle athenge ugesi okhokhelwa ezitolo ezinkulu eziseduze nabo futhi amayunithi ayalingana nalapho uthenga ngqo ehhovisi likaMasipala. Zonke izindlela zokukhokha eziku-inthanethi zizoshicilelwa ezinkundleni kwabezindaba.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: