Kukhuthazwe umphakathi ngalesisikhathi seCovid-19

Umnyango wezoLimo esifundazweni wengeze isandla ekutshaleni
96

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Njengoba sibhekene nalesimo se COVID19, izinselelo ezimayelana nokuxoshwa kwe kati eziko nazo zandile. UMnyango wezoLimo, esifundazweni, wengeze isandla ekutshaleni. Yingakho Ohloniphekile uMEC Champion obhekekelene nesifunda i- Harry Gwala District, uNgqongqoshe Sipho Hlomuka kade evakashele e-Mzimkhulu (Clydesdale) lapho ethule khona ngokusesikweni uhlelo oludume nge One Home One Garden. Kwithimba lakhe uphelezwele yiMeya yase Harry Gwala District Ohloniphekile uCllr. Zamo Nxumalo, iNkosi Chiliza kanye neMeya yase Mzimkhulu Ohloniphekile uCllr Mphuthumi Mpabanga.

Kutshalwe kwimizi ekungenani ewu 9 nasesikoleni (Vulekani Special School) kwaphinde  kwanikezelwa ngezinsiza zasengadini. Loluhlelo aluphelelanga kulendawo yase Clydesdale noma yase Mzimkhulu kuphela kodwa luyaqhubeka ndawo zonke zase KZN nakuma Ward waseMzimkhulu. Ukuze abantu baqonde kabanzi ngaloluhlelo kumele baxhumane noMnyango wezoLimo, ama Ward Committee noma amaKhansela endawo.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: