BATHOLE UXHASO ABAKHAHLANYEZWE ICOVID-19

76

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

UMASIPALA wasoLundi wamukele ukudla okunikelwe abahwebi edolobheni Ondini bomdabu wase China namhlanje.

Lokhu kudla kunikelwe kuMasipala ngenhloso yokuthi kuyonikezwa abantu ukuze bakwazi ukuxosha ikati eziko. Kuzohlomula abantu abane iwadi ngayinye kwawu 24 ngaphansi kukaMasipala wasoLundi. 

Izimenenja zezitolo ezintathu bahlanganyele ndawonye bathenga lokhu kudla okuzoya emphakathini. Labo ngoMsamariya abalungileyo bacele ukungadalulwa njengoba bethe bakholelwa ukuthi banikela ngesihle nothando emphakathini lokho kuyobajabulisa kakhulu uma abantu bekwazi ukuxosha ikati eziko. 

IMeya kaMasipala uMnu uWilson Ntshangase uncome labosomabhizinisi ngokuphosa esivivaneni ukuze kusizakale umphakathi wasoLundi. “Sithokoza kakhulu kosomabhizinisi abafake isandla ngokunikela ngokudla oku-100. Amakhansela awu 24 ngaphansi kukaMasipala azothola ngane(4) ukuze ayonikeza amalungu omphakathi angathathi entweni, njengoba sazi ukuthi sisengaphansi kwaso isimo lesi se Covid 19.”

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: