Bakhuthazwe balinde emakhaya abalinde imiphumela ye Covid-19

98

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Abasenzi baloMasipala asebethole imiphumela yeCOVID19 kuDokotela ohlelwe uMasipala, sebebuyele emsebenzini kodwa abangeyikatholi imiphumela bakhuthazwe ukuthi balinde leyomiphumela emakhaya base enzela khona labo abakwaziyo baphinde bezinakekele ngendlela efanele.

AmaHovisi waloMasipala ayakhucululwa ukubhekana nesimo se COVID19. Siyabonga kakhulu ngokwesekwa yinina njengomphakathi wakithi nazo zonke izinhlaka esebambisene nazo. Imithandazo yenu, iyabonakala futhi iyezwakala

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: