ULOBIZELA IPHESHEYA KWEZILWANDLE UMLINGISI

172

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

MAGAYE CELE

UMLINGISI osamncane ozakhele ugazi nodumo ngesikhathi elingisa kumdlalo owuchungechunge, odlala kuChanel 161, iSethembiso, uLondeka Mchunu unxusa abantu besifazane ukuba bazazi inani labo futhi bakuqonde ukuthi banamandla okuzenzela izinto ezinkulu.

Ekhuluma nentatheli yaleli phephandaba uLondeka uthe kuningi kakhulu abesifazane ikakhulukazi abasakhula abanamandla okuzenzela khona. “Uma ungumuntu wesifazane kumqoka ukuba uzihloniophe. Kungagcini lapho uphinde wazi nanokuthi ungumnqobi.”

Eqhuba uthe: “Uyabona nje mina kuyimanje sengibonakale kumabonwakude ngilingisa. Kodwa lokho akwanele ngisalangezelele okukhulu kunalokhu. Isizathu salokhu wukuthi ngikholwa wukuthi uma ungumuntu wesifazane kumele ulangazelele okukhulu zikhathi zonke.

Uze wathi eminyakeni ezayo ufuna ukuqinisekisa ukuthi uyadlondlobala kakhulu kwezokulingisa. “Uma ngingathola ithuba lokuthi ngike ngiyolingisa phesheya kwezilwandle ngingalibamba ngazo zombili,” usho kanje.

ULondeka ukhuluma kanjena nje kulezi zinsuku seliphinde lavuka futhi ogqokweni lelo dimoni elimbi lokubulawa ngesihluku kwabantu besifazane ezweni lonke.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: