Kwehle izihlathi kuhoxiswa ukwakhiwa kwe-mall eMpendle

UMNU Sizwe Ndlela iMeya kuMasipala waseMpendle. ISITHOMBE NGU: TSEPO MOLEEFE
82

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

TSEPO MOLEFE

ISIBALO esiphansi sabantu abangasebenzi eMpendle siphoqe ukuhoxiswa kohlelo lokwakhiwa kwenxanxathela yezitolo kuleya ndawo kulandela ucwaningo oluveze ukuthi bancane kakhulu abantu abavukayo ukuya emsebenzini. Abanikazi bezitolo ezinkulu ezaziwayo abebefuna ukutshala izimali zabo kuthiwa babone kuzothatha isikhathi ukubuyisela imali lapho abebezobe beyiboleke khona ingasaphathwa eyenzuzo abebezoyenza.

Lezi zindaba ezingehlanga kahle eMkhandlwini kaMasipala waseMpendle zivezwe yimeya yakulomasipala uMnu Sizwe Ndlela obechaza ngohlelo lwentuthuko edidiyelwe yohlahlo mali lonyaka ka-2020 no-2021 oluqale ukusebenza ngoJune nonyaka luphele ngoJuly ngonyaka ozayo. 

Umasipala waseMpendle uhlinzeke imali enguR67835000 okungeyokuhanjiswa kwentuthuko kubantu bakuleya ndawo. Iphawula ngokuhoxiswa kwenxanxathela yezitolo imeya ithe: “Kusiphathe kabi ukuhoxa kwezitolo ezinkulu ebesixoxe nazo ngohlelo lokwakhiwa kwenxanxathela yezitolo ngenxa yesibalo esiphansi sabantu abasebenzayo eMpendle. Singumasipala omncane ongazenzeli inzuzo kodwa lokho okuncane esinakho sikwabela kahle abantu. Ngenyanga ezayo uNtulikazi sizobe sivula ngokusemthethweni isikhungo sezokuvakasha esithemba ukuthi izivakashi zizofunda kabanzi ngendawo yethu. Lesi sikhungo sihlele ukuba sibe eBoston emgaqweni uR617 phakathi kweHowick naseBulwer lapho kuhamba khona kakhulu izivakashi.”

Imeya ibe seyiphonsela inselelo kubantu abazitamuzela emhlabeni kamasipala okulendawo abaye bazibeke bakhe imizi yabo kuwona. “Singumasipala sinqume ukuthi labo bantu abavele sebakhile emhlabeni kamasipala singabe sisabaphazamisa. Sizophoqeleka ukuthatha izinyathelo ezinqala uma sibona noma ngubani eqala ukwakha manje. Indaba yomhlaba waseMpendle ijule kakhulu ngakho ngeke sande kakhulu ngayo njengoba sekuwudaba olusezithebeni zenkantolo,” kusho imeya uMnu Ndlela. 

UMnu Nelisani Ngubane we-IFP okuyiqembu eliphikisayo eMpendle ukuhlabile ukuhoxiswa kwezitolo ethi umkhuba usekhaya ebuhuholini bakwamasipala. “Kubuhlungu ukuzwa ukuthi izitolo zihoxisiwe ngoba abantu bengasebenzi. Umbuzo uthi yiluphi uhlelo oluza nomasipala ukulekelela abantu abangasebenzi,” ubuze kanje.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: