UMHLATHUZE UTSHALE IZIGIDI UKUQEDA INKINGA YAMANZI ESKHALENI

Amanye wamapayipi aseqalile ukushintshwa ngaphansi kohlelo kwamasipala uMhlathuze lokusabalalisa amanzi kwizindawo ezakhelene naseSkhaleni
65

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Thabani Maphumulo

UMASIPALA uMhlathuze osenyakatho nesifundazwe iKwaZulu Natal oholwa uMduduzi Mhlongo usuphasise uhlelo lweminyaka emithathu lokuzama ukulwisana nezinselelo zamanzi kwizindawo ezakhelene naseSkhaleni.

 Ingaphezulu kuka-R24 million wezigidi zamarandi  otshalwe kwisiphehli samanzi eCubhu, okuhlanganisa ukushintshwa kwamapayipi kanjalo neliya eDlangezwa elizosiza kakhulu kwinselelo yamanzi. Imali engango-R10 million yona itshalwe ukuthenga amaGenerator kadizili kwisiphehli saseCubhu. 

Kulindeleke ukuthi lamaGenerator asebenze kakhulu Uma kuhamba ugesi ukuphehla amanzi, kwazise ukuhamba kwagesi Kuba nomthelela ongemuhle ekuphampeni amanzi ukuze akwazi ukusabalala kumphakathi ohlanganisa ilokishi laseSkhaleni, eGobandlovu, Port Dunford,. Dlangezwa, Msasandla, Felixton kuze kuyofika eMthunzini.
Lo masipala uzophinde ushintshe namapayipi asemadala asuka eCubhu ukusabalalisa amanzi emphakathini nasehlale iminyaka engaphezulu kwemithathu. KunamaWardi amaningi azohlomula ngalolu hlelo ngaphansi kweNkosi uMkhwanazi.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: