OwaseMgungundlovu akazisoli ngokuba nomsakazo osakaza-online emakhaya

UTHEMBINKOSI Vidima ongumsunguli weSAMBULO Radio esakaza online. ISITHOMBE: TSEPO MOLEFE
119

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

TSEPO MOLEFE

BANYELWE yinyoni esandleni abantu abasha baseMgungundlovu abanothando lokungena kwezokusakaza njengoba insizwa yasemkhaya isungule isiteshi somsakazo esi-online esinikeza ithuba abantu abasha bokuveza ikhono labo lokuba emuva kombhobho bengenazo izicucu zokusakaza. 

UThembinkosi Vidima waseSnathing ongumsunguli weSAMBULO Radio uncoma ukukhula kwezibalo zabalaleli bomsakazo wakhe oqale nyakenye ukusakaza online njengoba ethi usanda kuthola izibalo ezintsha aziswa ngokwenza kahle komsakazo wakhe athi ukholwa ngukuthi kuzozuza abantu abaningi ngawo. 

Ekhuma naleli phephandaba esezindlini zeSAMBULO Radio e-Edendale Crossing Shopping Centre uthi akazisoli nakancane ngokuba nomsakazo osakaza online njengoba elalelwa umhlaba wonke. Uthi agabe ngakho ngukuthi lo msakazo usakaza ngesiZulu athe kakujwayelekile emisakazweni e-online ukuba isakaze ngesiNguni. “Ngafunda izifundo zeSound Technology eDamelin College eThekwini ezithathe iminyaka emithathu. Ekubuyeni kwami eThekwini ngisebenzele uMgungundlovu 107.6FM ngiyi-Technician ngibuye ngisakaze. Kuningi engikufundile ngalezi ziqu zami njengoba ngikwazi ukuxhuma konke okudingwa umsakazo kuze kube uzwakala emoyeni. Bengikulambele ukuba nomsakazo ngibe sengilandela yonke imigudu yokuba nomsakazo ozoba online sashesha ukuphumelela isicelo sami. Njengoba ngiqale nyakenye ukusakaza sengithole izincomo ezinhle emhlabani ngalo msakazo oshaya ngesigqi sezenkolo kakhulu,” usho kanje.

Uthe naye uhlangabezanile nezingqinamba ezitholwa yibona bonke abantu abasungula imisakazo. “Ngenxa yothando lomsakazo ngigcine ngiphoqeleka ukushaya kwelami iphakethe ukuze isifiso sami siphumelele. Engikuhlosile ngalo msakazo ngukunikeza ulwazi lokusakaza lezi zingane zaseMgungundlovu ezingama-graduate njengoba iningi lazo bezifunda eThekwini kodwa ezibuye zahlala emakhaya uma seziphuma esikoleni eThekwini ngenxa yokungabi nemisakazo eMgungundlovu. Kuyimanje nginezingane ezingu-25 ezisakazayo neziyizintatheli. Noma zivolontiya lezi ngane kodwa ngiyafisa ukuzinikeza okungenani imali ezizokwazi ukugibela ngayo zithenge nesinkwa emakhaya. Engikujabulelayo ngukuthi eMgungundlovu sinabalaleli abangu-40%,” ubeke kanje.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: