UMASIPALA WETHEKU WESEKA I-K CAP

113

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

MAGAYE CELE

UMASIPALA weTheku oholwa nguKhansela Mxolisi Kaunda sewunobudlelwano obuqinile nesikhungo sokucija amakhono i-K Cap nobuzohlomulisa zombili izinhlangothi.  Lezi zindaba ziqinisekiswe nguMsunguli weK Cap uMnu Edmund Mhlongo oyisishabasheki kwezokukhuliswa kwamaciko aseNingizimu Afrika.

UMnu Mhlongo osefana nomgogodla kwezokuthuthukiswa kwamaCiko ezweni lonke, ubekade ekhuluma kwi-Insika Festival, ebikade iqhubeka esizindeni seK Cap esiKwaMashu enyakatho yeTheku. 

UMnu Mhlongo uthe kuyinjabulo enkulu ukuzibophezela koMkhandlu weTheku ekutheni usebenzisane neK Cap. Lobu budlelwane ubuchaze njengobumqoka kakhulu nobuzothela izithelo ezinhle kungekudala nje.

UMnu Mhlongo osemnkantshubovu kwezokufukulwa kwamaciko asafufusa nosekuphele iminyaka engu-35 ekhona kule ndima uthe okuseqhulwini  kuzona zombili izinhlangathi ukucathuliswa kwamaciko ngendlela efanele. Uncome kakhulu uMkhandlu weTheku ngokuzibandakanya kwawo nokuhle okwenziwa yiK Cap.

Uthe: “Akukho ukungabaza ukuthi kukhulu esizokwenza ngokubambisana noMasipala weTheku njengoba sesinesibopho sokusebenzisana nje. Okuyikhona okumqoka wukuqinisekisa ukuthi intsha iyazuza kakhulu kulobu budlelwano. Ikakhulukazi abantu abasha abanentshisekelo kwezobuCiko.”

UNompumelelo Sithole obemele uMkhandlu weTheku uncome uhlelo oluhlabahlosile lweK Cap lokukhulisa abafana abancane kanye nokukhulisa amaciko. Wathi kakade vele ugotshwa usamanzi. Wathembisa ukuthi nakanjani bazoqhubeka nokusebenzisana neK Cap.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: