UBONGE AMANDLA EPHEPHANDABA

86

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

TSEPO MOLEFE

UPHUMELE obala ngakwenzele ileliphephandaba lomphakathi (Sivubela Intuthuko)UMnu Zakhele Mthethwa wakwaWoza ku-ward 3 ngaphansi kukaMasipala waKwaMaphumulo ube nenkulumo ekhethekile naleliphephanda 

Ekhuluma naleli phephandaba uMnu Mthethwa uthe namhlanje akanamahloni okusho kugcwale umlomo ukuthi ungowokuzalwa KwaMaphumulo ngenxa yokuqhakaza kwendawo adabuka kuyona. “. Namhlanje siphuza amanzi ahlanzekile esiwakha ebaleni njengoba phambilini besiwalanda emimfuleni sihamba namabanga amade.”Sesinompompi njengoba amanzi siwakha emangcekeni, uphinde waveza nokuthi ugesi sebanawo. 

Eqhubeka uMnu Mthethwa uthe akanasikhundla endaweni futhi akafuni ukubukwa njengomuntu ozifunela udumo ngokuncoma leli iphephandaba. “.Uma siqhakambisa iqhaza labantu besifazane make singabheki iminxa eyodwa kodwa masehle sibheke nasemakhaya ethu lapho sihlala khona ukuthi njengoba sinethezekile ngobani ngempela abebesekhaleni se mpilo engcono esiyiphilayo.Uvale ngokuthi Le yinyanga yabantu besifazane ngakho kumele siyeke ukubahlukumeza .

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: