ULOLIWE UFAKE UKUDLA KWINQOLOBANE YASE-MHLATHUZE

97

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Thabani Maphumulo

INKAMPANI kaloliwe ophikweni lwaseRichards Bay inikele ngokudla kwinqolobane yokudla kamasipala uMhlathuze enyakatho nesifundazwe iKwaZulu Natal ukusiza lapho abaswele ngalesikhathi sokhuvethe .
IMeya yalomkhandlu uMduduzi Mhlongo waqala lolu hlelo lwenqolobane ngenkathi kusanda kuqala uthaqa ukusiza labo abaswele ngalesikhathi sokhuvethe ukuze bakwazi ukuthola okuyangasethunjini.
UMhlongo wanxusa izinhlaka ezahlukene ukuba ziphonse esivivaneni ukudla okungasheshi ukunakala,  nezinto ezifana nezibulali magciwane, izinsipho, kanye nokunye okuningi.

Inqwaba enikelelwe kanti bangaphezulu kuka-20 000 asebehlomulile kuwona wonke amaWadi angu-34 kumasipala uMhlathuze.
Lowo ongumphathi wechweba laseRichards Bay uThami Sithole uveze ukuthi basabela kwikhwela elishaye umasipala uMhlathuze ukusiza umphakathi oswele ngalesikhathi.
“Namuhla sisabele kwikhwela likaMeya walomasipala alibhekise kuzona zonke izinkampani namabhizinisi ngenhloso yokusiza umphakathi ngalesikhathi sobhubhane. Siyakholwa ukuthi lokhu esinikele ngakho kuzokwenzeka umehluko omkhulu kwabaswele,” kusho uSithole.
Isekela leMeya yomasipala uMhlathuze uDudu Sibiya wamukele lokudla waphinde wazibophezela ukuthi bazosebenza ngokuzikhandla.
“Siyabonga kwinkampani yakwaTransnet ngokugcina izithembiso Sethu sokusiza labo abantekenteke. Siwuhulumeni siyadinga ubudlelwano obufuze lobu ukuze sikwazi ukufinyelela kubantu abaningi,” kusho Sibiya.
Umasipala uMhlathuze usukwaze ukuhlinzeka imindeni engaphezulu kwe-10 000 ngaphandle kwezinkinga.
Abeluleki sebeqale uhlelo nalapho behambela imindeni emakhaya ukuqinisekisa ukuthi yibo ngempey yini abahlomulile, ukuveza indlela ecacile yokusabalalisa ukudla.
Le nqolobane isazoqhubeka nokusebenza kuze Kube kuphela lolu bhubhane.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: