IZINYEMBEZI ZENJABULO ENIKEZELWA NGENDLU

uNomakhwezi Mkhwanazi enikezwa izikhiye zendlu yakhe uMduduzi Mhlongo weMGM Foundation Kanye nowakwakhe uThandeka Mhlongo
99

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Thabani Maphumulo

OWESIFAZANE waseDlangezwa kuWard 34 ngaphansi kwamasipala uMhlathuze enyakatho nesifundazwe iKwaZulu Natal uNomakhwezi Mkhwanazi (37) uhluleke nawukuzibamba wakhihla isililo ngenkathi amukeliswa indlu yakhe entsha yinhlangano engenzinzuzo iMGM Foundation.


Le ntokazi ebihlala kwindlu engawa noma yinini nabantwana bayo inikelelwe lendlu usihlalo wenhlangano engenzinzuzo iMGM Foundation uMduduzi Mhlongo ehambisa nezinhlaka ezahlukene. uMkhwanazi uveze ukuthi ngenxa yesimo sendlu bephoqeleka ukuthi omunye umntwana wakhe ahlale ezihlotsheni.
“Ngibonga uNkulunkulu ngasengenzele kona namuhla. Lesimo singenza ngikhumbule izinsuku zami ngisemncane ngintandane ngihlupheka. Ngiyajabula ngoba manje senginendawo engibiza ngekhaya futhi ephephile,” kusho Mkhwanazi.
Lo mndeni uthole usizo kwinhlangano iMGM Foundation nehlose ukushintshwa izimpilo zabantu abaswele zibencono. UMhlongo nowakwakhe uThandeka babambe iqhaza elikhulu ukusiza lomndeni wakwaMkhwanazi.
“Size lapha ukuzobuyisa isithunzi sikaNomakhwezi Mkhwanazi obehlala kwisimo esingesihle iminyaka. Kungumsebenzi wethu njengobuholi bendawo ukuhlonza leyomndeni eswele bese siyayisiza. Isimo abehlala kuso singenza kubelula nokuthi ahlaselwe njengoba elakuleli libhekene nesihlava sokubulawa kwabesifazane nezingane,” kusho Mhlongo.
UMhlongo uphinde wanxusa osomabhizinisi bendawo ukuba baphonse esivivaneni kulenhlangano ukuze iphucule izimpilo zabantu.
” Akusikho ukulala Kahle nje emva kokusiza abaswele kodwa nalabo abafake imali yabo bayabona ukuthi imali yabo yenzeni,” kuphetha UMhlongo.   

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: