Monthly Archives

October 2020

IMPILO INZIMA KWABADINGA USIZO LWENDLU

Thabani Maphumulo IMPILO inzima kwabayisishiyagalombi abahlala kwindlu yamaplangwe eMkhobose kuWard 13 ngaphansi kwamasipala uMhlathuze enyakatho nesifundazwe iKwaZulu Natal. Okuyena omdala obheke leli khaya uNksz. Ntombiyenkosi Khumalo