IMPILO INZIMA KWABADINGA USIZO LWENDLU

Lena indlu okuhlala kuyo umndeni wakwaKhumalo eMkhobose kuWard 13 ngaphansi kwamasipala uMhlathuze
215

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Thabani Maphumulo

IMPILO inzima kwabayisishiyagalombi abahlala kwindlu yamaplangwe eMkhobose kuWard 13 ngaphansi kwamasipala uMhlathuze enyakatho nesifundazwe iKwaZulu Natal. Okuyena omdala obheke leli khaya uNksz. Ntombiyenkosi Khumalo uthi impilo inzima kuyena njengoba ebheke abantwana abayishiyagalombili kanti kwayena akasebenzi.
“Kunzima ukubhekana nalesimo njengoba nami ngingasebenzi kodwa siziphilisa ngemali yesibonelelo. Kusukela sashiwa umama impilo yabanzima kakhulu njengoba ngibheke abantwana abayisikhombisa,” kusho Nksz. Khumalo.


Lo mndeni ohlala kwindlu eyakhiwe ngamaplangwe nengena amanzi unxusa uMsamariya olungileyo ukuba uwusize uwakhele indlu esezingeni.
“Siyacela noma ubani ongasisiza asakhele indlu ngoba kulendlu esihlala kuyo kungena amanzi. Okubuhlungu ukuthi sibaningi siyaphoqeleka ukuthi sivuke ebusuku uma lina izulu,” kusho Khumalo.
UNksz. Khumalo utshele abezindaba ukuthi usizi lwabo balubika kwi khansela lendawo kanjalo nasenduneni. Ophethe ezokuxhumana kumaspala uMhlathuze uMnuz. Mduduzi Ncalane unxuse umphakathi ukuba ubike kwizinhlaka ezifanele izinkinga ezifana nalezi.”Sinxusa wonke amalungu omphakathi  anezinkinga ezifuze lezi ukuba axhumane nezinhlaka zomphakathi njengo Sukuma Sakhe, Ward Committees nama Khansela ukuze usizi lwabo lushicilelwe emabhukwini abantu abadinga usizo.” kusho uNcalane.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: