Monthly Archives

January 2021

Sibusisiwe isandla esiphayo kunesamukeyo

TSEPO MOTLOKOA OWESILISA waseMsinga owalimala esingezansi ngoba ethanda ibhola wagcina ehamba ngesihlalo esinamasondo uthi namanje usanyakaza kusona isihlalo akhahlele ngenhliziyo uma ebona abafana abasebancane benza kahle enkundleni