IHarry Gwala isele nesilonda ngokushona kukaMnu Jackson Mthembu

145

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

TSEPO MOTLOKOA

UMASIPALA wesiFunda saseHarry Gwala uzikhotha amanxeba ngokushona kukaMnu Jackson Mthembu obengungqongqoshe ehhovisni likamengameli waseNingizimu Afrika uMnu Cyril Ramaphosa njengoba uMnu Mthembu kunguyena obebheke ukusebenza kwe-ANC kulesi funda ngokujutshwa nguyena uMnu Ramaphosa ngaphansi kwe-ANC.

UMnu Sipho Hlomuka onguNgqongqoshe woMnyango WezokuBusa NgokuBambisana NezoMdabu KwaZulu-Natal abuye abe nguDistrict Champion waseHarry Gwala ukhiphe isitatimende sokulila kobuholi balesi sifunda ngokudlula ngokuzuma kukaMnu Mthembu. UMnu Hlomuka ukhumbule izikhathi ezimnandi abazichithe ndawonye noMnu Mthembu ekuthuthukiseni isifunda saseHarry Gwala njengoba ebeyi-Harry Gwala District Champion ezoqinisekisa nokuphumelela kwezinhlelo ze-District Development Model kulesi funda. “UMnu Mthembu ukhombise ubuchule obuyisimangaliso ekuxazululeni izihibe ezinqinda ukuhambisa kahle intuthuko kubantu ikakhulukazi basemakhaya. Ngikhumbula ayehambele esibhedlela iSt Apillinaris efica kunobuhixihixi bokusebenza kwe-network njengoba angenelela ukuxazulula leyo nkinga.

Lapha wasebenzisana noNgqongqoshe wezokuXhumana uNkk Stella Ndabeni-Abrahams ukuxhumana nezinkampani zamaselula ukuze kube lula ukusebenza kulesiya sibhedlela ngakwezokuxhumana. Sibuhlungu ngokudlula kwakhe emhlabeni sasingazi ukuthi mhla sasinaye sethula iDistrict Development Modela sasigcina ukuhlanganyela naye,” kusho uMnu Hlomuka.

Eqhubeka uMnu Hlomuka uncome uMvelase ngokuzinikela kwakhe emsebenzini kade eyiDistrict Political Champion eHarry Gwala. Uthe baqinise kakhulu ubudlelwano babo naphezu kokuba izwe beligubuzelwe iCOVID-19 edalwa yi-Coronavirus.  Umbonge ngokuba ngungqondongqondo ekuxazululeni izinkinga futhi ekhuthaza ubuholi baseHarry Gwala ukubhekana ngqo nezinkinga ezibhekene nabantu emphakathini abahlala kuwona.Imeya yaseHarry Gwala uMnu Zamo Nxumalo uncome uMvelase ngokuba ngukudla okudlekayo nokutholakala kalula uma edingeka. Uthe  nabo beyisifunda bahlanganyene nesizwe ukuzilela leli qhawe ebelizinikele ekulekeleleni lapho lidingwa khona

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: