Kuzoqhasha ifinyila eyamankomane e-KZN

69

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

MAGAYE CELE

ABAHLELI bezimpi zesibhakela sebedalule ukuthi zizoba ziningi kakhulu izimpi ezizoba khona esiFundazweni, iKwaZulu Natal kulo nyaka.

 Sebebonke laba bahleli bezimpi kubalwa uNksz Zandile Malinga, uDaouglass Sibiya, uNksz Nomveliso Shezi, uNksz Balungile Mazibuko kanye noSandile Vilakazi.

Isizathu salezi zimpi badalule ukuthi yingoba bafisa ukubona abantu baKwaZulu Natal nabo bethola ingqayizivele yethuba lokuzijabulisa ngezamankomane. 

Bakhuluma kanjena nje kuzokhumbuleka ukuthi ngonyaka owedlule lolu hlelo lwabo lwabhuntsha ngesikhathi kuvumbuka ukhuvethe lweCovid 19 olwaphazamisa konke emhlabeni.

Base beqalile bonke ukuhlela lezi zimpi kodwa ngemuva komyalelo kaMengameli wezwe, uMnu Cryil Ramaphosa sokuyisa izwe esigabeni sesihlanu somvalelandlini kwaholela ekutheni konke kume nse. 

Lokhu kwadala isikhalo esikhulu kubathandi nabalandeli bezamankomanae bebalisa ngesomiso sesibhakela.

USibiya wesitebele sesibhakela iSotobe Boxing Promotions uthe izimpi kwakufenele zibe ngonyaka owedlule. 

Wathi kodwa ke akusenani njengoba bezimsele ngokubesula izinyembezi abathandi besibhakela baKwaZulu Natal. Ukhulume ngokubaluleka kokuba izimpi zesibhakela zisatshalaliswe kuzona zonke izindawo ikakhulukazi emakhaya.

“Kumqoka kakhulu ukuba izimpi zesibhakela kungabi yinto ephelela emadolobheni nje kuphela. Yingakho nje siza KwaZulu Natal ngoba sihlose ukuthatha izimpi sizisondeze kubantu emakhaya. Lokhu sinesiqiniseko esikhulu sokuthi abantu basemakhaya bazokujabulela kakhulu,” usho kanje.

UMike Dube onguSihlalo wezamaNkomane esifuNdazweni iKwaZulu Natal usishayele elikhulu ihlombe isinqumo sabaqhathi besibhakela sokuthatha izimpi bazilethe KwaZulu Natal. 

Lokhu uthe kuletha inhlansi yethemba mayelana nokudlondlobala kwezamankomane KwaZulu Natal yonkana.

“Kuyajabulisa kakhulu ukubona izimpi zilethwa esiFundazweni KwaZulu Natal. Sengathi zinganda izimpi ezilethwa ngabaqhathi besibhakela kulesi siFundazwe. Lokhu sikholwa ukuthi kungagcina kudala uthando kanye nentshisekelo enkulu yesibhakela kubantu baKwaZulu Natal,” usho kanje.

Lezi zimpi ezinye zazo sezike zabonakala kwaNongoma. UThulani “Nkunzi” Magudulela weLudonga Promotions osandla kudlula emhlabeni ungomunye wabaqhathi besibhakela obekubeka eqhulwini ukulethwa kwezimpi zesibhakela esiFundazweni iKwaZulu Natal.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: