Umkhuleko omeyalana nobhubhane lwecorona

55

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

UHAMBE kahle uMkhuleko weSizwe omayelana nomkhuhlane iCovid-19 (Coronavirus) obusenkantolo yesizwe eNyuz’phepha izolo.

UMkhandlu ubonga amahlelo akwazile ukuphumelela uphinde uncome ukuhlonishwa kwemiqathango kaHulumeni yokulwisana nalomkhuhlane, sengathi sonke singavikelela, siphephe bese kuthi asebehaqwe yilomkhuhlane balulame, nasebeshiywe zihlobo ngenxa yawo sengathi bangathobeka amanxeba bathole amandla okuphokophelela phambili nempilo.

Nangenkathi yamaholidi ezayo ePhasika, masiqikelele senze imizamo ezosigcina siphephile.

INkosi inibusise!

#UmkhandluWobuKhosi

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: