Umnyango ulwa nokuxosha indlala emakhaya

VUMELANI abantwana beze kimi” sengathi usho njalo lapha uNkk Nonhlanhla khoza ezinganeni zaseMsinga
81

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

TSEPO MOTLOKOA

UNGQONGQOSHE woMnyango wezokuThuthukiswa koMphakathi KwaZulu-Natal uNkk Nonhlanhla Khoza uthi kasoze abukela abantu bebhuqwa yindlala esifundzweni ngoba lokho kwehlisa isithunzi sikahulumeni ngokungakhathaleli impilo yabantu.

UNkk Khoza uhambele kuMasipala waseMsinga eyonikela ngama-voucher emndenini engu-155 ngaphansi kohlelo lwe-Social Relief of Distress adle uR209 250. Lapha kubuye kwabhekwa nomsebenzi osuwenziwe ngosonhlalakahle ukulekelela abantu ukuthi kabasali ngaphandle ezinhlelweni zentuthuko yomphakathi. UNkk Khoza ubephelezelwa ngubuholi bukaMasipala waseMsinga obebuholwa yimeya yakhona uNkk Buyiswa Ngcobo, uNks Lusiwe Ngubane oyilunu lekomidi lomnyango awubhekile noNks Fikile Khumalo yena oyilungu leSishayamthetho saKwaZulu-Natal. 

Lama-voucher bekungawokuhlinzeka umphakathi ukuthi uye ezitolo uyokhithiza ngokuthola ukuya phansi kwempumulo ukuvimba iphango nomndeni. UNkk Khoza uthe lokhu abakwenzayo bengumnyango bananela ikhwelo lohlelo lukahulumeni lokuxosha indlala emakhaya. “Sikushayela ihlombe esikubona ebuholini bukaMasipala waseMsinga ngokusebenzisana kahle nezisebenzi zomnyango wethu ikakhulukazi osonhlakahle ekuxosheni indlala emakhaya. Sizogcwalisa umbono kumbe okushiwo nguhulumeni kokuthi kakukho muntu ovunyelwe ukulala nesisu esikhala amanzi ngenxa yendlala. Umengameli weze lethu laseNingizimu Afrika uMnu Cyril Ramaphosa noNdunankulu wesifundazwe sethu saKwaZulu-Natal uMnu Sihle Zikalala bangaphatheka kabuhlungu uma bethola ukuthi sihlulekile ukunakekela abantu emisebenzini abasiqokela wona ukuwenza emphakathini,” kusho uNkk Khoza ethembisa ukuthi usazohambela sonke isifundazwe eqhuba wona umsebenzi we-Social Relief of Distress ukulekelela umphakathi waKwaZulu-Natal.UNkk Ngcobo iMeya yaseMsinga ibonge uMnyango wezokuThuthukiswa koMphakathi KwaZulu-Natal ngokuhlale ukulwela ekuletheni ithemba ezimpilweni zabantu baKwaZulu-Natal. Uthe umphakathi abawuholayo uthembele ekulimeni bese udayisa lokho okuncane okutholile. Ukhale nge-COVID-19 ethi ibakhahlamezile 

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: