UMasipala weTheku nohlelo lokuthuthukisa indawo

Esithombe
57

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

MAGAYE CELE

UMEYA woMkhandlu weTheku, uKhansela Mxolisi Kaunda wethule ngokuasemthethweni iphrojekthi yokuthuthukisa kabusha indawo yaseZimbuzini eMlazi eningizimu yeTheku.

UKhansela uKaunda udalule ukuthi basebenzise imali eshisiwe ngenhloso yokuthuthukisa lendawo yokuhweba ngezimbuzi. 

Ngaphambi kokuba uMkhandlu weTheku ufake imali yokuthuthukisa le ndawo bebevele bebaningi kakhulu osomabhizinisi ebebeziphilisa ngokuhweba kule ndawo kusuka kudala.

Le phrojekthi uKhansela uKaunda uthe iyingxenye yemizamo yoMkhandlu yokuthuthukisa izindawo ezisemalokishini. Ngokusho kwakhe sesifikile manje isikhathi sokubaamalokishi angaphansi koMkhandlu weTheku abonakale ethuthuka ikakhulukazi kwezomntho.

Ukuze lokhu kwenzeke kalula uthe bekumele nakanjani bona njengoMkhandlu weTheku kube khona abakwenzayo. Uchaze indawo yasezimbuzini njengenye ekwaziyo ukufukula umnotho welokishi laseMlazi. Udalule ukuthi lolu hlelo ludle izigidi zamarandi ezilinganiselwa ku-R22 million.

UKhansela uKaunda uchaze ilokoshi laseMlazi njengeluwumgogodla wokufukula umnotho weDolobha, iTheku. Ugcizelelile ukuthi impela uMlazi uyinsika yomnotho weTheku. Wathi ngaleyo ndlela kumqoka ukuba bangenelele kube khona abalekelela ngakho kosomabhizinisi bakuleli lokishi elibalwa namanye amakhulu eNingizimu Afrika yonkana.

Echaza uthe: “Ukukhuluma iqiniso nje uMlazi uyindawo ewumthombo obalulekile wokuthuthuka komnotho weDolobha, iTheku. ITheku liyazibophezela ekutheni lizoqhubeka litshale izindodla zemali kuleli lokishi ngenhloso yokuqinisekisa ukuthi liba yilento esiyifunayo. Siyethembisa ukuthi akugcini namhlanje. Kodwa lesi kuseyisiqalo nje.’’

UMeya uKaunda uphinde waveza ukuthi uMkhandlu weTheku uzimisele ukuthi ulekelele bonke osomabhizinisi basemalokishini ukuze nabo babonakale bedlondlobala. 

Uthe ikakhulukazi osomabhizinisi abancane futhi abansundu kumqoka kakhulu ukuba bafukulwe lapho abadinga khona usizo.

Uthe kakade vele kungumsebenzi wabo njengoMkhandlu weTheku ukuqinisekisa ukuthi baphonsa itshe esivivaneni ngenhloso yokulekelela amabhizinisi abancane.

“Sizokwenza konke okusemandleni ethu njengoMkhandlu weTheku ngenhloso yokuqinisekisa ukuthi bayaphumelela ekugcineni osomabhizinisi bethu abancane futhi abaMnyama,’’echaza.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: