UMeya nomhlangano nabamabhizinisi ngemuva kwezibhelu

UMEYA WASEMANDENI ,uKhansela Thabani Mdlalose
44

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Magaye Cele

UMkhandlu waseMandeni oholwa yiMeya uKhansela Thabani Mdlalose ube nomhlangano nabantu abasemabhizinisini ehlukene. Phakathi kwabo bekukhona nosomabhizinisi abasakhula.

Inhloso enkulu yalo mhlangano bekuwukuveza ngokusobala izinselelo ezinzima ezibhekene nosomabhizinisi baseMandeni namaphethelo.

Ezinye zezinselelo  kubalwa nezibhelu zakamuva lapho obekushiswa khona izitolo kuphinde kutatshwe kuzona. 

Kubhungwe kabanzi ngomthelela ongemuhle walezi zibhelu. Okunye okubhungwe ngakho kulo mhlangano ukugqoza kwamathuba omsebenzi , yindlala ehlasele imindeni ehlwempu kanye nalokho okulindelwe kubantu abangosomabhizinisi.

Njengoba osomabhizinisi kulindeleke ukuthi kube  yibo abaqhamuka nesisombululo salezi zinkinga.

Lo mhlangano ubonakale uthela izithelo ezinhle kakhulu.

Osomabhizinisi bathembisile ukuthi bazoqhubeka nokusebenza ngokuzikhandla ukubuyisa umnotho wakule ndawo.

Imeya uKhansela Mdlalose unxuse ukuthi kubekhona ukusebenzisana ukuze izinto izinto zizosheshe zibuyele esimweni.

“Amabhizinisi akufanele abukwe ngelinye iso elingelihle. Kodwa kumele abantu bazibophezele ekuwafukuleni ukuze konke kuhamba kahle;”usho kanjena

Uthembise ukuthi bazoqhubeka ngokusebenzisana nabezinhlaka ezahlukene amabhizinisi ukuze kukhunjuzwe abantu ngokubaluleka kokuba kuvikelwe amabhizinisi aseMandeni.

IMeya izwakalise ukujabha okukhulu ngezibhelu zakamuva uthe zibalimaze kakhulu.
“Maningi kakhulu amabhizinisi aseMandeni akhinyabezekile. Kuphazamiseke ngisho amabhizinisi amancane okuyinto embi kakhulu,kusho zuKhansela uMdlalose.

Ukuncomile ukuthi asekhona amanye amabhizinisi kule ndawo aseqalile ukusebenza.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: