UMsunduzi namaloli amasha ophiko lwezenhlanzeko nemfucuza

UMNU Mzimkhulu Thebolla iMeya yaseMsunduzi ebonga uhlelo lokuthngwa kwamaloli.
38

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

TSEPO MOTLOKOA

 UMASIPALA waseMsunduzi uphucule ezenhlanzeko ngokuthenga amaloli amasha ceke achazwe njengazolekelela akhona ekuthuthweni kwemfucuza ukuze leli dolobha lihlale lihlanzekile lingaphoxwa yimfucuza ekoplastiki abamnyama engaqoqiwe.

Kulamaloli kukhona amathathu azobhekela inhlanzeko yasemapaki kanjalo namabili azobe ehambisa imfucuza eLandfil Site ekuNew England Road phakathi edolobheni eMgungundlovu. Lokhu kuchazwe njengenye yezindlela zokwenza abantu abakhele leli dolobha kumbe abathenga kulona baziqhenye ngedolobha abalihambelayo.

Ekhuluma lapha uMnu Mzi Thebolla oyimeya kuMasipala waseMsunduzi uthe ukholwa ukuthi lesi yisiqalo esihle esizoqopha umlando ephikweni lwenhlanzeko kulo masipala. Uthe uyathemba ukuthi izingqinamba ezibhekene nophiko lwenhlanzeko nokuthuthwa kwendle zizophunguka ngenxa yokuthengwa kwalamaloli. “Kulo nyaka wezimali sizogxila kakhulu ekubhekeni ezenhlanzeko. Lokhu okwenzeka namhlanje kungukuqinisekisa lokho esizibophezele kukhona. Njengoba siqala unyaka wezimali sinethemba lokuthi kuzoletha ushintsho ophikweni lwezokuthuthwa kwemfucuza kanjalo nokusebenza kweLandfil Site kuzophuculeka. Siyaziwa ukuthi siyidolobha elinyakaza kunyakazeke,” usho kanje. Nyakenye abeDuzi bahlanganyela nabezamapaki eMsunduzi kwahlanzwa usebe lomfula uMsunduzi ngaseCamps Drifts ngaphansi kohlelo lokunakekela imvelo. AbeDuct bathi ngenxa yokuthi bawuphiko lwezemvelo babona kukuhle ukuba baphonse itshe esivivaneni bahlanganyele nabahlanza leli dolobha ukuze lihlale lihobile futhi likhanga kwabalihambelayo. Bathi bayafisa ukulibona liheha abantu ikakhulukazi abatshalizimali ukuze kuvuleke namathuba omsebenzi. 

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: