UDJ UKHUTHAZE ABESIFAZANE UKUTHI BAVUKE BAZITHATHE

DJ SPARKS Bantwana enandisa eZanzibar Kwamashu. Isithombe Mfanafuthi Nxumalo
20

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Mfanafuthi Nxumalo

UDJ Sparks Bantwana wodumo lwengoma ethi Qolo lami ugqugquzele abesifazane bakuleli ukuthi bazibambe kwezemfundo.

UDJ Sparks Bantwana ukusho lomhu ngesonto ngesikhai ebungaza usuku lwakhe lokuzalwa endaweni yokucima ukoma eZanzibar Kwamashu. 

USparks ucule izingoma zakhe ezimnandi adume ngazo ngesikhathi eqeda ukunandisa ube esenxusa abesifazane ukuthi bazibambe ziqine.

“Siyazi baningi abantu besifazane abafuna ukungena emculweni noma ekulingiseni ngithi mina kubo bonke abafisa kanjalo ngicela ukuthi kuqala mhlawumbe bayofunda noma uma sebekuyona lendima bafunde ukuze bakwazi ukuphila uma izinto sezingahambi kahle bawele kukona.

“Siyaqonda ukuthi abesifazane banamdla Kakhulu njengoba imizi eminingi imile ngenxa Yabo. 

Sithi bonke abesifazane abanikwe ithuba lokuzibonakalisa bangangcindezelwa,”kubeka uSparks.

UNana Mazibuko obehambela lomcimbi uthi ujabule kakhulu ukubona uDJ  SPARKS. 

“Inyanga yami isimane yaphelela lo DJ ngihlezi ngimubona kumabonakude noma ngimuzwe emsakazweni usikhuthaze kamnandi ekutheni sivuke sizithathe njengabantu besifazane.

“Yize nami ngifuna ukungena emculweni kodwa namuhla ngifundile ukuthi kufanele nginga ngabi ngomculo kuphela kodwa kufanele ngibe nokunye engizoziphilisa ngakho kungaba imfundo noma ibhizinisi, “kubeka uNana.

Umhleli womcimbi  uBonga “Dude” Ncube we Street Chillars uthe benze lomcimbi ukuthi ukuze intsha ikakhulu yabesifazane ivuke izithathe.

“Emphakathini eminingi ebesifazane bashaywa indiva banikwe imisebenz ezoba ngcindezela kodwa namuhla sithe abaphume ngobuningi babo ukuze begqugquzeleka .

“Sifuna lesifundazwe sikhiqize iningi lamaciko esifundazwe uma lokho kwenzekile siyobe siwinile njenge sifundazwe futhi nomnotho wethu uyosimama,” kubeka uDude.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: