Browsing Category

Ezezikole

Uzohambela ePhoenix ungqongqoshe

MEC Education Kwazi Mshengu- By:Mandisa Magubane Ungqongqoshe wezemfundo waKwaZulu-Natal uMnuz Kwazi Mshengu namhlanje uzokuvakashela izikole zasePhoenix emva kokuvela kwezinqinaba ezibhekene nezikole eziwu-12

Kubanjwe umkhuleko wabafundi eNquthu

umkhandlu waseNquthu oholwa uSodolobha ukhansela SM Kunene kanye namakhansela omkhandlu bebehlele umkhuleko wokukhulekela abafundi bebanga leshumi baseNquthu lomkhuleko ububanjelwe eVA Makhoba ubuhanjelwe abafundi baka grade 12 ababuya…

Usulile esikhundleni uManana

I-National Freedom Party (NFP) yamukela ukushiya kuka Mduduzi Manana esikhundleni.  Leli qembu lithi uMnu. Manana usedale umonakalo omkhulu owenze ukuthi axoshwe njenge lungu lephalamende kepha ne-ANC ibimvikela ingafuni ukuthi aqondiswe…