Umbiko othunyelwe

Bawuvale ngegiya eliphezulu uMandulo, uMasipala wesiFunda iLembe uholwa uSomlomo, uKhansela Dolly Shandu ehambisana noMeya kaMaspala wakwaMaphumulo uKhansela ZF Khuzwayo-Dlamini, uMnyango weZenhlalakahle kanye nabe National Albinism Association babe yingxenye yomkhankaso wokulwisana nokubulawa kwabantu abaphila nebala elimhlophe nobubanjelwe ehholo ledobha KwaMaphumulo.

Lomkhankaso oqale ngomviliyelo osuke eThusong Center ufundisa umphakathi waphinde waqwashisa ngenkoleloze yabaphila nebala elimhlophe.

Ekhuluma kulomcimbi uKhansela Shandu ugcizilele  ukuba bengacwasa abaphila nebala elimhlophe emiphakathini  waphinde watusa umsebenzi owenziwa uMnyango weZenhlalakahle ngezinhlelo onazo kwabaphila nebala elimhlophe esiFundeni ILembe.