EZENTUTHUKO LATEST

Izikole eziningi esifundazweni saKwaZulu-Natali zikhala ngokushoda kwezinsiza kufunda njengoba bethi imali abayinikwa uhulumeni ayeneli zonke izidingo zesikole. 

By Nokulunga Majola Nakuba kusaphele inyanga izikole zivuliwe kodwa umzabalazo usaqhubeka ezikoleni ezingakhokhi njengoba ezinye zazo zibhekene nenkinga yokushoda kwezinsiza zokufunda ezifana...

Kubongwa ukukhula kwemiphumela ka-Grade 12 esifundeni seLembe

SECHABA MAKORO UMKIKIZO uzwakale kuwona wonke amagumbi amane esifunda seLembe kulandela ukukhuphuka kwezinga lokuphasa kwabafundi balesi sifunda lisuka ku-75.7% lenyukela ku-83.9% lokho...

Bagile isimanga abafundi abaxhaswa iphephandaba

SECHABA MAKORO KUBUYE ithemba kubafundi baseHlonono Senior Secondary School KwaMaphumulo ozakwabo abebenza u-Grade 12 nyakenye bephula irekhodi lokuphasa besuka ku-21% baze bayoma ku-80%. ...

Abaka-Grade 12 eNdwedwe bafuna ukuhlolwa ngolwimi lwebele

SECHABA MAKORO BATHI bami ngomumo ukuhlolwa ngolwimi lwebele abaluqonda kangcono abafundi baka-Grade 12 bezikole zasoGunjini eNdwedwe abebeyingxenye yosuku lwenkulumo mpikiswano kanye nokufunda...

EZENTUTHUKO LATEST

Izikole eziningi esifundazweni saKwaZulu-Natali zikhala ngokushoda kwezinsiza kufunda njengoba bethi imali abayinikwa uhulumeni ayeneli zonke izidingo zesikole. 

By Nokulunga Majola Nakuba kusaphele inyanga izikole zivuliwe kodwa umzabalazo usaqhubeka ezikoleni ezingakhokhi njengoba ezinye zazo zibhekene nenkinga yokushoda kwezinsiza zokufunda ezifana...

Kubongwa ukukhula kwemiphumela ka-Grade 12 esifundeni seLembe

SECHABA MAKORO UMKIKIZO uzwakale kuwona wonke amagumbi amane esifunda seLembe kulandela ukukhuphuka kwezinga lokuphasa kwabafundi balesi sifunda lisuka ku-75.7% lenyukela ku-83.9% lokho...

Bagile isimanga abafundi abaxhaswa iphephandaba

SECHABA MAKORO KUBUYE ithemba kubafundi baseHlonono Senior Secondary School KwaMaphumulo ozakwabo abebenza u-Grade 12 nyakenye bephula irekhodi lokuphasa besuka ku-21% baze bayoma ku-80%. ...

Abaka-Grade 12 eNdwedwe bafuna ukuhlolwa ngolwimi lwebele

SECHABA MAKORO BATHI bami ngomumo ukuhlolwa ngolwimi lwebele abaluqonda kangcono abafundi baka-Grade 12 bezikole zasoGunjini eNdwedwe abebeyingxenye yosuku lwenkulumo mpikiswano kanye nokufunda...

BANYUSELWA AMAHOLO OTHISHA ABAFUNDISA UGRADE R

INHLOKO yezeMfundo, uMnuz Nathi Ngcobo MAGAYE CELE BAZONYUSELWA imali othisha abafundisa uGrade R ngoba lokho kuyinto emqoka ukuba yenzeke. Lokhu kushiwo yiloyo oyiNhloko yoMnyango wezeMfundo, uMnuz...

UZOQASHA INQWABA YOTHISHA UMNYANGO WEZEMFUNDO

MAGAYE CELE UNGQONGQOSHE wezeMfundo esiFundazweni saKwaZulu Natal, uNkk Mbali Frazer usedalule ukuthi uMnyango awuholayo usezinhlelweni zokuthi uqashe inqwaba yothisha ikakhulukazi labo abaneziqu...

Inkunzi Isematholeni ihlomise abafana baseSaphinda Full Service School

SECHABA MAKORO UMPHATHI waseSaphinda Full Services School esigcemeni sakwa-Q eMlazi uthi uzizwa ethobekile ngokuhambela kwethimba leSivubela Intuthuko iphephandaba lomphakathi kuzohlonyiswa...

UNzimande nokuthuthukiswa kwama-university ayaziwa ngawabamnyama

SECHABA MAKORO UNGQONGQOSHE woMnyango weMfundo ePhakeme eNingizimu Afrika uDkt Blade Nzimande unezinhlelo zokusimamisa amanyuvesi ayencishwe amathuba aziwa njengawabantu abamnyana njengoba efuna...

Sivubela Intuthuko

Website Slogan

Contact Us

270 Stamford Hill Road, Durban, 4001

(+27) 67 920 8446
info@sivubelaintuthuko.co.za

Get Connected

×